Odpowiadając na nieprawdziwe doniesienia medialne Ministerstwo Środowiska informuje, że nie trwają żadne prace nad zmianą ustawy Prawo Łowieckie oraz polskiego modelu łowiectwa. Polski Związek Łowiecki to 95 lat tradycji powiązanej z dbałością o środowisko i bioróżnorodność. Myśliwi wykonują ważne zadania w gospodarce leśnej, które są dobrze oceniane przez nadzorującego PZŁ Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka – czytamy w dzisiejszym komunikacie resortu środowiska.

Jak podkreślono w komunikacie – w chwili obecnej nie planuje się rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz nad zmianą modelu i zasad funkcjonowania polskiego łowiectwa. Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej – Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego jakim są zwierzęta łowne. Aktualny model łowiectwa zapewnia również prawidłowe prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jest on wzorcowy z punktu widzenia gospodarowania populacjami zwierzyny. Odpowiada również na potrzeby przyrodnicze, a także realizuje sprecyzowane cele w spójny i skoordynowany sposób.

Na gruncie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg  mechanizmów istotnie wzmacniających nadzór Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie realizowania przez nich określonych w ustawie zadań. Minister Środowiska może zlecać wykonywanie kontroli i wydawać zalecenia pokontrolne z obowiązkiem ich wykonania, a także żądać wszelkich wyjaśnień od organów Polskiego Związku Łowieckiego.

Ponadto wszystkie uchwały podejmowane przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz Naczelnej Rady Łowieckiej są weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z prawem oraz statutem, a Minister Środowiska w drodze decyzji administracyjnej może je uchylić lub uznać za nieważne.

źródło: Ministerstwo Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię