Od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – do 31.12.2018 r. przyjęto do Zasobu WRSP 4 744 029 ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano 3 375 094 ha. W ramach sprzedaży i odpłatnego przekazania rozdysponowano 2 712 300 ha. Nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom 662 793 ha gruntów Zasobu, z tego samorządom terytorialnym 58 598 ha, Lasom Państwowym 154 297 ha, kościelnym osobom prawnym 90 047 ha i podmiotom uprawnionym w trybie ustawy „Prawo wodne” 235 643 ha.

Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 31.12.2018 r. wynosił ogółem 1 368 936 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 024 081 ha, w zarządzie 19 092 ha, użytkowaniu wieczystym 53 133 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 606 ha, bezumownym korzystaniu 25 938 ha, użyczeniu 56 ha.

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 207 213 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 36 533 ha. Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 332 403 ha.

KOWR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię