Losy łosia w Polsce były zmienne; gatunek ten w ostatnim stuleciu w naszym kraju był dwukrotnie doprowadzony do stanu krytycznego, zwłaszcza po II wojnie światowej. Okres ten przetrwało zaledwie kilkanaście osobników tego gatunku, wszystkie w dolinie Biebrzy.  Wskutek objęcia łosia w Polsce ochroną gatunkową w 1952 roku jego liczebność zaczęła powoli rosnąć. Ponadto, udana introdukcja łosi z Białorusi do Kampinoskiego Parku Narodowego oraz imigracja łosi zza wschodniej granicy Polski sprawiły, że stał się on w Polsce gatunkiem pospolitym.

W 1967 r. wznowiono polowania na łosie, jednak użytkowanie łowieckie było na początku niewielkie. Okres silnego przyrostu krajowego stada przypadł na lata 70. i doprowadził do szczytu liczebności w 1981 r. na poziomie ok. 6200 osobników, z czego około 800 w dolinie Biebrzy. Podobnie jak w innych krajach dawnego bloku ZSRR, wskutek nadmiernej eksploatacji łowieckiej w latach 80. i 90. XX. wieku, nastąpił spadek liczebności łosi w Polsce o ponad 75% (z 6 200 do około 1500 osobników). Ten dwudziestoletni letni okres redukcji jeleniowatych w Polsce, uzasadniany potrzebą ograniczenia szkód w lasach, stał się realnym zagrożeniem dla egzystencji gatunku i przyczyną zaniku ostoi łosia w zachodniej i centralnej Polsce.

Łoś stał się główną ofiarą polityki odstrzałowej, realizowanej konsekwentnie w skali całego kraju. Redukcji łosia dokonywano niezależnie od zagęszczeń populacji i wielkości lokalnych grup, także w izolowanych ostojach. Dlatego też Minister Środowiska na wniosek myśliwych wprowadził w 2001 roku moratorium na odstrzał łosi. Ostatnie 15 lat obowiązywania moratorium pozwoliło odtworzyć liczebność gatunku i wzmocniło jego populacje szczególnie w północno-wschodniej Polsce, gdzie obecnie szacuje się, że żyje około 70% krajowej populacji.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu pt. Leśnictwo 2016, populacja łosia w Polsce przekroczyła liczbę 20 tys. sztuk, czyli w okresie obowiązywania moratorium populacja wzrosła o 18 tys. osobników.

Resort środowiska jeszcze w 2014 roku zapowiadał, że przywróci polowania na łosie w okresie od 1 września 2014 do 30 listopada 2016 roku. Czasowe polowania miały odbywać się na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na wschód od Wisły: w kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim, jednak do dnia dzisiejszego moratorium na łosie nie zostało zniesione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię