Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do uzgodnień projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu proponowana zmiana miesięcznych stawek wynagrodzenia podstawowego, polega tylko na podwyższeniu ich górnych wartości i umożliwi wprowadzenie zaplanowanych w 2016 r. podwyżek pracowników COBORU.

Jest to bardzo ważna instytucja dla polskiego rolnictwa. Do podstawowych zadań statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych należy m.in.:

  • prowadzenie krajowego rejestru odmian,
  • prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian,
  • wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych,
  • tworzenie metodyk badania i oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian z uwzględnieniem wytycznych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
  • tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),
  • prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian,
  • prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi,
  • prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego,
  • publikowanie Diariusza COBORU,
  • publikowanie list odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj