Grupa posłów PiS 15 stycznia br. złożyła w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę  – Prawo Łowieckie.  Nowelizacja j ustawy ma na celu przede wszystkim zracjonalizowanie gospodarki łowieckiej w powiązaniu z gospodarką rolną – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone liczne konsultacje w tej sprawie w środowiskach wiejskich, wśród myśliwych a także leśników. Konsultacje były prowadzone w różnych miejscach na terenie całego kraju. Konkluzja przeprowadzonych konsultacji jest jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości co do tego, że obecny sposób szacowania szkód i wypłaty odszkodowań jest dalece niezadowalający.

Chcąc wyeliminować negatywne zjawisko ponoszenia przez rolników strat gospodarczych, a równocześnie w pełni uszanować prawa kół łowieckich, ze szczególnym podkreśleniem roli jaką pełnią w naszym kraju jako strażnicy przyrody, należy podjąć działania zmierzające do większego zaangażowania Skarbu Państwa i jego przedstawicieli w procesie gospodarki łowieckiej w Polsce.

Kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia poszkodowanych z tytułu szkód łowieckich rolników jest zmiana instytucji szacującej i wypłacającej odszkodowania z tytułu tych szkód. Dotychczas czynią to przedstawiciele kół łowieckich, którzy nie dysponują dostatecznymi środkami, aby zadośćuczynić poszkodowanym poniesione straty. W środowiskach rolniczych występuje z tego tytułu rozgoryczenie i poczucie krzywdy. Z przywołanych wyżej konsultacji przeprowadzonych z rolnikami wynika, że  oczekują oni zaangażowania się w proces szacowania szkód Skarbu Państwa.

Wprowadzając nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, projekt przewiduje ustanowienie zasady  (art. 46), że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich, projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda (art. 50a). Środki gromadzone w funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich w okresie uiszczania czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a także z darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa.

Wysokość składek będzie uzależniona od powierzchni wyrażonej w hektarach obwodu łowieckiego i równowartości pieniężnej żyta (z zastosowaniem wskaźnika przeliczeniowego, który nie może być większy niż 0,1 q żyta za jeden hektar).

Kwota wypłaconych odszkodowań w obwodach dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki w latach 2014/2015 wyniosła 62 mln. 150 tyś. zł, przy 25 mln. 250 tyś. ha ogólnej powierzchni obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie według stanu na 2015 r. Kwota wypłaconych  odszkodowań we wszystkich obwodach łowieckich według danych GUS za lata 2013/2014 wyniosła 75 mln 278 tys. Dane te zostały uzyskane w Polskim Związku Łowieckim.

Na posła sprawozdawcę wyznaczono Roberta Telusa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj