0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Premier ogłasza pomoc dla rolników. „Największa w historii”

  Najnowsze

  – Tak wysokiej pomocy nie było jeszcze w historii. W sumie koszt operacji, którą chcemy wprowadzić, to kwota, wynegocjowana przy okrągłym stole w rozmowach ze związkami – 10 miliardów złotych – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim po zakończeniu dzisiejszych obrad Rady Ministrów.

  – Tydzień temu zapowiedzieliśmy bardzo konkretne działania. Dziś przyjęliśmy kilka rozporządzeń – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

  – Ostatni czas to bardzo trudny okres, podczas którego wzrosła cena gazu, a przez to ceny nawozów. Spadały dochody rolników. To przyniosło kryzys na polskiej wsi. Nie zostawiamy rolników samych sobie. Jesteśmy z nimi wtedy, kiedy potrzebują największej pomocy – podkreślił minister Robert Telus.

  – Pomoc będzie obowiązywać od 15 kwietnia do 30 czerwca. Chcemy ściągnąć z rynku od polskiego rolnika ok. 4 mln ton zbóż. Zachęcamy rolników, żeby jak najszybciej sprzedawali swoje zboże i występowali z wnioskiem o dopłatę – dodał minister.

  Dzisiejsze decyzje Rady Ministrów

  Pomoc dla producentów pszenicy

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Chodzi o rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Oba programy wymagać będą zgody Komisji Europejskiej.

  Pomoc dla producentów pszenicy

  • Efektywna cena tony pszenicy osiągnie ok. 1400 zł.
  • Pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. wyniesie  iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy:
  • objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc;
  • stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT, potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony.

  • Przykładowo, rolnik który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł.
  • Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha.

  Program dopłat do nawozów

  • Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
  • Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha i złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.

  • Wysokość pomocy to iloczyn:
   • deklarowanej we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni upraw i stawki pomocy;
   • liczby zakupionych ton nawozów i różnicy ceny zapłaconej przez rolnika i średniej z okresu 16 maja 2021 r. – 31 marca 2022 r.

  • Stawka pomocy będzie zróżnicowana:
   • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
   • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

  Powyższe programy będą wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej.

  Pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaki i rzepiku

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. Rozwiązanie powinno zachęcić rolników do sprzedaży zbóż lub rzepaku.

  Najważniejsze rozwiązania

  Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietna 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

  Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie:

  • w województwie lubelskim lub podkarpackim:
   • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
   • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
   • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
  • w województwie  małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
   • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
   • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
   • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
  • w pozostałych województwach:
   • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
   • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
   • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
  • Wsparcie uzależnione będzie od dostarczenia przez rolników faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku.
  • Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.
  • Wsparcie będzie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
  • Dopłaty będą mogli otrzymać wyłącznie rolnicy.

  Paliwo rolnicze

  Rada Ministrów przyjęła wniosek o reasumpcję decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu 18 kwietnia 2023 r., dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Rząd chce zwiększyć środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. W tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku, tj.  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r., zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Oznacza to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł. Rozwiązanie będzie wymagać zgody Komisji Europejskiej.

   Najważniejsze rozwiązania

  • W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego.
  • Dodatkowa pomoc będzie wypłacana  na wniosek  producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta  albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
  • Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.
  • Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.
  • W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra  oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów