10.9 C
Warszawa
wtorek, 14 lipca, 2020

Finisz naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie – dziś biura powiatowe ARiMR otwarte dłużej

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. Biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19.00.

  Procedura szacowania szkód bobrowych. Terminy i dokumenty

  Najnowsze

  Finisz naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie – dziś biura powiatowe ARiMR otwarte dłużej

  Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. Biura powiatowe ARiMR będą...

  KOWR: ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2020 r. uruchomił mechanizm dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia...

  46-letnik rolnik został przygnieciony przez ciągnik

  Dużo szczęścia miał mieszkaniec Stróż koło Zakliczyna, który wczoraj podczas prac polowych uległ wypadkowi. Mężczyzna, zjeżdżając drogą...

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany procedur dotyczących szacowania szkód bobrowych, Minister Środowiska przekazał następujące informacje.

  Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochronq gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645). Natomiast przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) nie mają zastosowania przy procedowaniu wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry.

  Podkreślono, że wniosek o odszkodowanie za szkodę musi zawierać informacje, o których mowa ‚„v 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową oraz załączniki wskazane w 2 ust. 5 ww. rozporządzenia, są to m.in.:

  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, lub
  • kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu, lub
  • oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie.

  Resort środowiska dodał, iż żądanie przedłożenia innych dokumentów niż tych wymienionych w rozporządzeniu, w tym np. oświadczenia o aktualności załączonego dokumentu nie jest wymogiem obligatoryjnym, wobec tego na podstawie 2 ust. 7 rozporządzenia, nie może być wymagane przez organ odpowiadający za szacowanie szkód.

  Odnośnie terminu dostarczania dokumentów potwierdzających prawo własności poinformowano, że niniejsza kwestia również została określona w rozporządzaniu. Co do zasady kompletny wniosek wraz ze wszystkimi „‚maganymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu musi zostać złożony do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska po stwierdzeniu szkody. Jeżeli wniosek zawiera braki lub do wniosku nie dołączono dokumentów określonych ‚tv ust. 5 rozporządzenia, właściwy organ wzywa poszkodowanego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania i poucza o skutkach nieuzupełnienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia wniosku przez poszkodowanego pozostawia się go bez rozpoznania.

  Poinformowano także, że rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej terminu przekazania wymaganych dokumentów. Jedynie w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie. W przypadku wniosku złożonego telefonicznie, o którym mowa w 2 ust. 2, dokumenty, o których mowa w ust. 5, przekazuje się podczas oględzin szko

  W kwestii podjęcia stosownych kroków legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia w zakresie, o którym mowa powyżej, Minister Środowiska poinformował, że w ocenie resortu zmiana obecnego stanu prawnego nie jest zasadna.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię

  1 358 Obserwujący
  Obserwuj

  Czytaj również

  Wnioski suszowe tylko przez aplikację

  Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za...

  Podróżowali z cielakiem w osobówce. Po wypadku uciekli do lasu

  8.07.2020 roku o godzinie 12:38 jednostka OSP Łabowa została zadysponowana do miejscowości Uhryń- samochód osobowy zawieszony na skarpie. Po przybyciu na miejsce...

  Państwo nie zapłaci za szkody powodowane przez ptaki chronione

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów o ochronie przyrody umożliwiających rolnikom...

  Ogłoszono pomoc dla rolników w związku z COVID-19

  Minister J. K. Ardanowski wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Kamińskim podczas dzisiejszej konferencji przedstawili szczegóły nadzwyczajnego, jednorazowego działania w ramach PROW 2014-2020...

  Jedna kontrola – dwanaście mandatów

  Kontrola litewskiej ciężarówki przewożącej kombajn i opony ujawniła nie tylko przekroczenia masy i gabarytów pojazdu, ale także poważne naruszenia czasu pracy kierowców....

  Więcej artykułów