0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 23 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Protest dla protesu?

  Najnowsze

  W licznych pismach i postulatach kierowanych do Rządu i Parlamentu nieprzerwanie od 2008 roku, w tym w ostatniej petycji do Premier Ewy Kopacz z dnia 12 maja 2015 roku, NSZZ RI „Solidarność” domagał się wprowadzenia systemowych rozwiązań niezbędnych dla funkcjonowania polskiego rolnictwa, w tym między innymi:

  Protest dla protesu - bo źle?, agri24

  –  szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powiększenie gospodarstw rodzinnych, w tym regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po 2016 roku

  – wystąpienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej o przedłużenie moratorium na sprzedaż ziemi cudzoziemcom o 5 lat

  –  podjęcia odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, w tym przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym, a nie nakładanie podatku ryczałtowego

  -przyjęcia rozwiązań prawnych wprowadzających mechanizmy stabilizujące dochody rolników na poszczególnych rynkach rolnych i poprawienie siatki bezpieczeństwa

  –   utworzenia Funduszu Gwarancyjnego dla rolników za sprzedane produkty rolne, tworzonego ze środków własnych podmiotów skupowych, także podmiotów importujących produkty rolne

  – ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO

  –   powołania Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, a nie ograniczanie możliwości działania związków

  –  nowelizacji ustawy Prawo łowieckie m.in. w kierunku zapewnienia obiektywności i transparentności w kwestii szacowania szkód łowieckich.

  Przypominamy, że: Sejm przyjął ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

  W wyniku działań i licznych akcji protestacyjnych NSZZ RI „Solidarność”, w tym 129. dniowego protestu na zielonym miasteczku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, i zgłaszanych wielokrotnie przez Związek postulatów doszło do rozpoczęcia oraz przyspieszenia prac nad kwestiami ważnymi dla funkcjonowania polskiego rolnictwa, w tym w szczególności do:

  – uchwalenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109), do której przy wszystkich jej mankamentach, w wyniku nacisków  Związku w negocjacjach z Premier Ewą Kopacz, wprowadzono istotne poprawki dotyczące braku zgody na ponowne wyłączenia przez dzierżawców 30 % gruntów, przywrócenia dzierżawy  jako równorzędnej do sprzedaży formy gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wyeliminowania bezumownych użytkowników z prawa do pierwokupu ziemi, wprowadzenia społecznego nadzoru nad  obrotem nieruchomościami rolnymi oraz utrzymania nadzoru Państwa nad nieruchomościami rolnymi z Zasobu ( za pośrednictwem ANR) a nie, jak proponowano, przekazania tego nadzoru  samorządom

  – uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1640) dotyczącej sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym

  – rozpoczęcia prac nad ustawą o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych(druk nr 3076 – obecnie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

  – rozpoczęcia prac nad ustawą o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520 – wpłynął do Sejmu w dniu 13 kwietnia br., obecnie w I czytaniu na posiedzeniu Sejmu)

  – rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy Prawo łowieckie ( druk 3192, wpłynął do Sejmu 25 lutego br., obecnie po I czytaniu w komisjach)

  – uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ( druk 3247).

  Mimo wprowadzenia już niektórych rozwiązań ustawowych, których domagał się Związek oraz  prac nad jeszcze nie uchwalonymi, NSZZ RI „Solidarność” jest rozczarowany brakiem woli dalszego prowadzenia dialogu ze strony rządu celem dalszej realizacji postulatów Związku, gdyż niektóre z wprowadzanych rozwiązań nie spełniają w wielu aspektach oczekiwań środowiska rolniczego i intencji rolników, które zostały zawarte  w  zgłaszanych postulatach.

  Zdaniem NSZZ RI Solidarność obecny koalicyjny rząd nie podejmuje dalszego dialogu i nie chce podpisać porozumienia dotyczącego zgłaszanych postulatów przez co staje się niewiarygodny i tak naprawdę nie chce podjąć rozmów nad realizacją pozostałych postulatów. Tworzy to sytuację pozorowanego dialogu. Wygląda na to że rząd wyczerpał swoje możliwości i dalsze prowadzenie dialogu może nie być możliwe. Liczymy na nowy rząd, który mamy nadzieje będzie realizował w pełni nasze postulaty.

  Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” zawiesza protest w postaci zielonego miasteczka i przechodzi do innych form akcji protestacyjnej. Jednocześnie na bieżącą będziemy monitorować prace nad ww. ustawami w Parlamencie.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów