0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 18 lipca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  PSL chce zmian w zakresie ochrony gruntów rolnych

  Najnowsze

  Grupa Posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego kolejny raz wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu odwrócenie negatywnych skutków spowodowanych nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 8 marca 2013 r.

  poseł

  Jak czytamy w uzasadnieniu, po zmianach przepisów powstały istotne problemy dotyczące uchwalania  i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich  i podmiejskich oraz uzyskiwania decyzji
  o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do zadań własnych gminy. W kompetencji do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyraża się samodzielność samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu lokalnych zagadnień dotyczących zachowania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednakże  praktyczne zastosowanie nowych przepisów tj. art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzającego ograniczenie o charakterze administracyjnym w uzyskiwaniu zgody na każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I –III  na cele nierolnicze
  i nieleśne przyniosło bardzo negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach, gdyż de facto uzależniło rozwój terenów podmiejskich i wiejskich na gruntach klas I-III od wiążącej opinii (zgody) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

  Niniejszy projekt ustawy zawiera rozwiązanie legislacyjne, na podstawie którego jedynie przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I – III o zwartej powierzchni (tzw. „zwartym obszarze”) przekraczającej 0.5 ha będzie wymagało zgody Ministra. Wprowadzenie tego kryterium ograniczającego dokonywanie zmiany przeznaczenia gruntów spowoduje przywrócenie poprzedniego stanu prawnego w zakresie regulacji tego przepisu sprzed nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. w zakresie art. 7 ust.2 pkt. 1 ustawy.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów