Regulamin

Wydawcą serwisu internetowego agri24.pl jest: Bartosz Matysiak ul.Scalona 6 04-785 Warszawa  e-mail: redakcja@agri24.pl zwany dalej „Wydawcą”

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem treści lub usług wyraźnie oznaczonych na stronach jako wymagające uprzedniego dokonania płatności. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Przedruki tekstów wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.
1. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia obejmującego:
a) nazwę podmiotu ubiegającego się o licencję;
b) tytuł artykułu, którego dotyczy wniosek oraz datę jego publikacji na portalu agri24.pl;
c) cel wykorzystania artykułu.
Zamówienie należy wysłać na adres e-mail: redakcja@agri24.pl
2. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
3. Opłata licencyjna wynosi 200 PLN (słownie: dwieście złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
4. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
5. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
6. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
7. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Pliki cookies na stronie Agri24.pl
1. Portal Agri24.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca portalu Agri24.pl
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.;
3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług.
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Agri24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkownika dzięki linkom umieszczonym na stronach Agri24.pl.
9. Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw Użytkownika. Ponadto, dane na temat Użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.