Od kilku lat możemy mówić o populacji rysia występującej w lasach lubelskiej dyrekcji, która, dzięki sprzyjającym warunkom środowiskowym, ma znakomite warunki do rozwoju.

Ryś występował licznie na obszarze całej Polski już w okresie średniowiecza. W trakcie ostatnich trzech wieków jego zasięg znacząco się skurczył, a duży wpływ na taki rozwój sytuacji miało zmniejszenie się zwartych powierzchni leśnych oraz możliwość polowań. Z dostępnych źródeł wynika, że w latach 20. XX wieku polska populacja rysia oscylowała w granicach 300 osobników. Ryś był wówczas gatunkiem łownym, na który w trakcie roku można było polować tylko w styczniu i w lutym. Świadczą o tym zapiski z przedwojennego kalendarza łowieckiego wydanego w 1938 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej ten charakterystyczny drapieżnik trafił na listę zwierząt chronionych, ale figurował na niej wyłącznie do 1953 roku. Od 1955 roku można było na niego polować od 1 listopada do 31 marca. Ochronę rysia przywrócono po 40 latach, na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, z dnia 6 stycznia 1995 roku w Sprawie Ochrony Gatunkowej Zwierząt. Mimo wprowadzonej ochrony gatunkowej od 1995 roku nie odnotowano znaczącego wzrostu liczebnego ani ekspansji rysia na nowe tereny. Wyjątek mogą stanowić tutaj lasy RDLP w Lublinie, ponieważ o lubelskiej populacji rysia możemy mówić dopiero od kilku lat. Skąd ich obecność na tym terenie?

Możemy przypuszczać, że przywędrowały do nas z terenu sąsiedniej dyrekcji krośnieńskiej. Wcześniej pojawiały się one w naszych lasach sporadycznie i były to zazwyczaj przypadki migracji okresowych. Obecnie mamy stabilną populację, która świetnie się zaaklimatyzowała i ma znakomite warunki do rozwoju. Rysie bytują przede wszystkim w południowej części lubelskiej dyrekcji, na terenie nadleśnictw Józefów, Biłgoraj i Janów Lubelski oraz na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego – tłumaczy główny specjalista SL ds. łowiectwa RDLP w Lublinie, Andrzej Tyrawski.

Jaka przyszłość czeka rysie na terenie Lubelszczyzny? –Obecnie na terenie Polski żyje ponad 200 osobników tego gatunku. Aby utrzymać i rozwijać populację rysia na terytorium Polski konieczne jest podtrzymanie ochrony ścisłej. Z uwagi na niewielką fragmentację środowiska i dostępność ssaków kopytnych przyszłość rysi zajmujących lasy naszej dyrekcji rysuje się w kolorowych barwach. Specyfika zwartych kompleksów leśnych Puszczy Solskiej i Roztocza minimalizuje zagrożenie związane z utratą siedlisk w wyniku rozwoju infrastruktury drogowej czy turystycznej w miejscach, w których aktualnie bytują osobniki – twierdzi Andrzej Tyrawski.

Obecny status prawny rysia został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Na jego mocy ryś w Polsce jest gatunkiem ściśle chronionym wymagającym ochrony czynnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię