0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

środa, 17 lipca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Rolnicy docenili ANR

  Najnowsze

  Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

  Aż 90% badanych dobrze oceniło jakość obsługi w jednostkach ANR. 65% z nich uważa, że powierzenie Agencji obowiązku sprawowania nadzoru administracyjnego nad obrotem gruntami rolnymi gwarantowałoby jego efektywne wykonanie, a ponad 40% chciałoby pozyskiwać informacje o działalności Agencji bezpośrednio od pracowników w placówkach ANR. Ponadto 7% badanych mieszkańców wsi rozważa zakup ziemi od Agencji w ciągu najbliższych 3 lat. Natomiast wśród rolników odsetek ten wynosi 10%.  

  Badani wskazują, że najczęstszym powodem nabywania gruntów rolnych w ich okolicy jest chęć powiększenia gospodarstwa rolnego (69% rolników i 58% nierolników). 36% mieszkańców wsi wie o tym, że Agencja Nieruchomości Rolnych może organizować przetargi ograniczone na sprzedaż gruntów rolnych dla miejscowych rolników powiększających gospodarstwa rodzinne. Taką wiedzę w większym stopniu posiadają rolnicy (45% badanych rolników) niż nierolnicy (23% badanych nierolników). 

  Jeśli chodzi o nabywanie gruntów rolnych na rynku prywatnym (w obrocie międzysąsiedzkim) to taką możliwość najczęściej dostrzegali mieszkańcy wsi z regionu południowego (40%) oraz północnego (39%), najrzadziej z regionu północno-zachodniego (25%). Zdaniem mieszkańców wsi, głównymi przyczynami braku oferowania gruntów rolnych na sprzedaż w obrocie międzysąsiedzkim, są m.in.: oczekiwanie na wzrost cen ziemi (45%), chęć zachowania ziemi w rodzinie (41%), przeświadczenie, że ziemi się nie sprzedaje (37%).

  11% mieszkańców wsi planuje zakup ziemi w obrocie międzysąsiedzkim w ciągu najbliższych 3 lat. Inaczej sytuacja wygląda wśród beneficjentów PROW 2007-2013, tutaj odsetek jest większy i wynosi 21%. Osoby, które rozpatrują zakup ziemi, planują zakup do 5 ha (7% ogółu). Tylko 1% badanych rozważa nabycie ziemi powyżej 15 ha.

  Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2014 r. zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w części badania dotyczącej „Sytuacji na rynku ziemi”.

  Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo”, wykonane zostało na reprezentatywnej próbie 1500 mieszkańców wsi, wśród których znalazło się 866 rolników i 634 nierolników. Jego celem było poznanie opinii i postaw mieszkańców terenów wiejskich wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych oraz na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również o instytucjach działających na ich rzecz. 

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów