Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dokonało istotnych zmian w normach Dobrej Kultury Rolnej oraz wymogach wzajemnej zgodności w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Obecnie na obszarze całego kraju obowiązuje jednolity „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”.

Program działań obejmuje kilka obszarów dotyczących stosowania m.in. nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica).

Wymogi dotyczące terminów stosowania nawozów

Nawozy naturalne płynne i azotowe mineralne stosuje się co do zasady:

  • na gruntach ornych w okresie od 1marca do 20 października z tym, że w przypadku wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego termin stosowania tych nawozów określono od 1 marca do 25 października (zgodnie z załącznikiem 3),
  • na uprawy wieloletnie, uprawy trwałe oraz trwałe użytki zielone w okresie od 1 marca do 31 października.

Nawozy naturalne stałe stosuje się:

  • na gruntach ornych w okresie od 1 marca do 31 października,
  • na uprawy wieloletnie, uprawy trwałe oraz trwałe użytki zielone w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na gruntach nie objętych produkcja rolną (odłogowanych). Przed planowanym zakończeniem odłogowania możliwe jest zastosowanie nawozów jesienią,

Rolnik zakładający uprawy jesienią po późno zebranych przedplonach: burakach cukrowych, kukurydzy na ziarno czy późnych warzywach może zastosować nawożenie w innym (późniejszym) terminie lecz zobowiązany jest do:

  • przechowywania dokumentów wskazujących termin zbioru przedplonów, datę nawożenia, zastosowane nawozy i ich dawki oraz termin siewu rośliny ozimej przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia azotem.
  • jeżeli stosuje wieloskładnikowe nawozy zawierające azot pod zakładane uprawy nie może przekroczyć dawki 30 kg N /ha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię