W dniu 18 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, wg której ustalono wysokość podatku rolnego za 2017 rok. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych za 2017 rok wynosić będzie 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego. W stosunku do kwoty z 2016 r. jest niższa o 3,28 zł.

Niższy podatek obejmuje również stawkę dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Stawka w tym przypadku to wartość 5 dt żyta. Zmniejszy się z 268,75 w 2016 r. do 262,2 zł w 2017 za 1 ha fizyczny.

Podatek rolny można opłacać w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię