reklama
Rolniczki z kalendarza 2020

Jak wynika z wstępnych danych GUS, w czerwcu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 95,3 tys. sztuk (o 1,5%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2018 r.- wyższe o 113,4 tys. sztuk (1,8%). W porównaniu ze stanem pogłowia w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost pogłowia bydła we wszystkich grupach struktury stada.

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego roku do poziomu 1 709,5 tys. sztuk i wzrosło o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2018 r. pogłowie nie zmieniło się.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2018 r. odnotowano wzrost o 2,1% i osiągnęło poziom 1 767,6 tys. sztuk.

Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2018 r. o 31,8 tys. sztuk (o 1,3%) do poziomu 2 461 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2018 r. odnotowano wzrost o 43,6 tys. sztuk (o 1,8%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2019 r. wynosił:

– cielęta w wieku poniżej 1 roku – 27,1%,

– młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,1%,

– krowy – 39,1%,

– pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,7%

źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię