reklama
Rolniczki z kalendarza 2020

W dniu dzisiejszym do konsultacji publicznych został skierowany
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Szacowane ogólne koszty realizacji programy na terytorium Polski w 2019 r. wyniosą 39 692 946,49 zł.

Program obejmuje dziłania nakierowane na zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzenaniu się wirusa ASF, w tym m.in.: badania laboratoryjne, zakup kontenerów chłodniczych, finansowanie funkcjonowania odłowni żywołownych do odłowu dzików, zwrot kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego, finansowanie pozyskiwania dzików w ramach polowań na obszarze ochronnym, ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia czy pobieranie próbek.

Za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze WAMTA (gminy w pasie do 100 km od granicy Polski z Obwodem Kalingradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą), powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub dyrektorowi parku narodowego, w przypadku odstrzału sanitarnego kwotę:

  • 650 zł brutto – za samice przelatki i starsze samice dzika;
  • 300 zł brutto – za pozostałe dziki.

W ramach programu zostanie sfinasowany zakup 100 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, które są przechowywane w kontenerach do momentu uzyskania wyniku badania w kierunku ASF oraz 50 wag hakowych do ważenia tusz dzików.

Dodatkowo w ramach programu w 2019 r. zostanie sfinansowane funkcjonowanie 5 odłowni żywołownych do odłowu dzików, które następnie będą podlegały uśmiercaniu.

Jak czytamy w programie odłownie dzików będą prowadzone w celu:

  • uśmiercania watah (stad) dzików; uśmiercane dziki będą poddawane badaniom w kierunku ASF;
  • sprawdzania wielkości migracji dzików z terytorium Białorusi i ich ewentualnego zarażenia wirusem ASF;
  • oceny szerzenia się wirusa ASF w obrębie watah dzików.

Cała treść projektu „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”>>>KLIKNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię