-9.8 C
Warszawa
sobota, 18 września, 2021

  Samorząd rolniczy wnioskuje o jednolitą interpretację przepisów w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

  Najnowsze

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.

  Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.) zawarte w §7 ust. 2 pkt.10:

  „2. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

  (…)10) inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przed-miot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.”

  Przykładem jest gospodarstwo, które w naborze wniosków w 2016 r. otrzymało wsparcie na zakup dojarki przewodowej w dzierżawionej oborze położonej na działce również dzierżawionej. To samo gospodarstwo składało wniosek w 2020 r. starając się o dofinansowanie monitoringu w tej samej oborze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że nie może udzielić wsparcia do system monitoringu w tej oborze. Aby zakup ww. urządzenia mógł być kosztem kwalifikowalnym rolnik powinien być co najmniej współwłaścicielem nieruchomości.

  Nieuzasadniona wydaje się odmowa udzielenia wsparcia w 2020 r. na inwestycję w oborze, w której zostało udzielone wsparcie w 2016 r., podczas gdy sytuacja własnościowa tej nieruchomości nie uległa zmianie.

  Drugim tematem budzącym wątpliwości jest różnica w zasadach sporządzania dokumentacji środowiskowej, co wynika z przyjętego sposobu wyliczania ilości DJP w gospodarstwie.

  W naborze wniosków w 2018 r. ilość DJP w gospodarstwie odnosiła się do stanów średniorocznych zwierząt. Natomiast w naborze wniosków w 2020 r. wymagane jest wyliczenie liczby DJP na podstawie maksymalnej możliwej obsady wynikającej z ilości podanych stanowisk.

  Informacja o zmianie wymagań nie została w wystarczający sposób przekazana rolnikom i dopiero na etapie poprawy wniosków beneficjenci są informowani o zmianie zasad.

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Jak przygotować opony rolnicze do sezonu.

  Przygotowanie opon rolniczych do sezonu Sezon zimowy jest najlepszym czasem na to, by przeprowadzać podstawowe prace konserwacyjneprzy pojazdach rolniczych. Niesprzyjające...

  Więcej artykułów