czwartek, 22 kwietnia, 2021
-9.8 C
Warszawa

  Samorząd rolniczy wnioskuje o jednolitą interpretację przepisów w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

  Najnowsze

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.

  Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.) zawarte w §7 ust. 2 pkt.10:

  „2. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

  (…)10) inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przed-miot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.”

  Przykładem jest gospodarstwo, które w naborze wniosków w 2016 r. otrzymało wsparcie na zakup dojarki przewodowej w dzierżawionej oborze położonej na działce również dzierżawionej. To samo gospodarstwo składało wniosek w 2020 r. starając się o dofinansowanie monitoringu w tej samej oborze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że nie może udzielić wsparcia do system monitoringu w tej oborze. Aby zakup ww. urządzenia mógł być kosztem kwalifikowalnym rolnik powinien być co najmniej współwłaścicielem nieruchomości.

  Nieuzasadniona wydaje się odmowa udzielenia wsparcia w 2020 r. na inwestycję w oborze, w której zostało udzielone wsparcie w 2016 r., podczas gdy sytuacja własnościowa tej nieruchomości nie uległa zmianie.

  Drugim tematem budzącym wątpliwości jest różnica w zasadach sporządzania dokumentacji środowiskowej, co wynika z przyjętego sposobu wyliczania ilości DJP w gospodarstwie.

  W naborze wniosków w 2018 r. ilość DJP w gospodarstwie odnosiła się do stanów średniorocznych zwierząt. Natomiast w naborze wniosków w 2020 r. wymagane jest wyliczenie liczby DJP na podstawie maksymalnej możliwej obsady wynikającej z ilości podanych stanowisk.

  Informacja o zmianie wymagań nie została w wystarczający sposób przekazana rolnikom i dopiero na etapie poprawy wniosków beneficjenci są informowani o zmianie zasad.

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

  - Reklama -
  - Reklama -

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię

  Czytaj również

  KRUS: upływa termin składania PIT-ów za 2020 rok

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w lutym br. przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2020 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek...
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - Reklama -