Spotkanie Prezesa ANR z rolnikami w Szczecinie

W piątek 8 stycznia br. Waldemar Humięcki, p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych spotkał się w siedzibie OT ANR w Szczecinie z rolnikami i przedstawicielami organizacji społecznych i zawodowych rolników. Wcześniej Prezes Waldemar Humiecki rozmawiał w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego z Piotrem Janią, Wojewodą Zachodniopomorskim.

W rozmowach z rolnikami uczestniczyli także Jan Białkowski, nowy Dyrektor OT w Szczecinie oraz Tomasz Ciodyk, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem. W swoim wystąpieniu Prezes Waldemar Humięcki przedstawił aktualne działania Agencji w związku ze wstrzymaniem sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przypomniał, że od 20 listopada br. Agencja Nieruchomości Rolnych nie organizuje i nie sprzedaje ziemi na przetargach. W zamian skoncentruje się na dzierżawach wieloletnich dla rolników indywidualnych. Rolnicy, którzy faktycznie myślą o rozwijaniu swoich gospodarstw powinni być zadowoleni, natomiast ci, którzy liczyli na szybki zysk kupując państwową ziemią, będą zawiedzeni – dodał Prezes.

Zaznaczył, że Agencja wznowiła przetargi na dzierżawę ziemi również ze względu na chęć umożliwienia rolnikom jej uprawy na wiosnę i zabezpieczenia wolnych gruntów przed ewentualnym przejęciem przez osoby nieuprawnione, m.in. bezumownych użytkowników. Ta decyzja jest także wyjściem naprzeciw samym rolnikom, którzy ze względu na suszę, czy kary za mleko nie mają wolnych środków finansowych. Prezes Waldemar Humięcki wielokrotnie podkreślał, że trzeba odbudować zaufanie pomiędzy rolnikami i Agencją, co pozwoli na wspólne przygotowanie optymalnych zasad przeprowadzania przetargów na dzierżawę państwowych gruntów do czasu wejścia w życie nowej ustawy regulującej obrót ziemią rolną w Polsce, czyli do 1 maja 2016 r.

Tomasz Ciodyk, Dyrektor ZGZ przedstawiając ramowe zasady przeprowadzania takich przetargów zwrócił uwagę m.in. na konieczność przeznaczenia w szybkim tempie (jeszcze przed okresem wegetacyjnym) do dzierżawy gruntów, które były wcześniej przygotowane do sprzedaży; określenia 10 lat jako okresu bazowego do zawierania umów dzierżawy; ustalenia areału, powyżej którego każdy przetarg będzie ograniczony; możliwość włączenia przedstawicieli Rady Społecznej działającej przy oddziale terenowym do prac w komisjach przetargowych.

Podczas 3-godzinnego spotkania, rolnicy szczegółowo omówili trudną sytuację na rynku gruntów rolnych w województwie zachodniopomorskim oraz domagali się rozwiązań, które całkowicie zablokują przepływ państwowych gruntów do spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Wyrażali zaniepokojenie roszczeniami, jakie zgłaszają spółki, które wcześniej wyłączyły grunty.

Podczas dyskusji Edward Kosmal, Przewodniczący RW NSZZ „Solidarność” RI Województwa Zachodniopomorskiego zaznaczył, że skoro dzierżawy mają być podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów, to zastosowanie powinny mieć tylko przetargi ofertowe pisemne, bez kryterium ceny, przeprowadzane na postawie transparentnych zasad, które będą odzwierciedlały sytuację ekonomiczną rolników. Równocześnie wskazał na problemy rolników, którzy płacą wysokie czynsze dzierżawne. Podobną opinię wyraził Julian Sierpiński, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, który zaznaczył, że kryteria przeprowadzania przetargów powinny być konkretne, a reguły jasne.

Rolnicy wyrażali także zaniepokojenie o kolegów, którzy na terenie m.in. powiatu pyrzyckiego użytkują grunty nie mając podpisanych umów z Agencją. Wacław Klukowski, Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach stwierdził, że rolnicy wchodząc na grunty agencyjne bronili interesów państwa polskiego. Oczekujemy, że będą oni mogli korzystać z tych gruntów na zasadzie użyczenia, dodał Przewodniczący. Równocześnie wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowym kierownictwem Agencji.

Prezes Agencji apelował do rolników o działanie w granicach prawa oraz zadeklarował skuteczną ochronę polskiej ziemi we współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi i zawodowymi rolników. Zapowiedział bezwzględną walkę z wszelkimi patologiami, bez względu na to kogo one dotyczą. Równocześnie zaprosił wszystkich do opiniowania nowej ustawy, która wstrzymuje sprzedaż ziemi z ZWRSP na 5 lat (z wyjątkami), ale równocześnie daje Państwu większe możliwości ingerencji na rynku z korzyścią dla rolników indywidualnych, w tym w szczególności młodych. Na koniec spotkania Prezes Agencji wyraził nadzieję, że „zgodna współpraca organizacji rolniczych z Agencją pozwoli uporządkować proces zagospodarowania państwowych gruntów w województwie zachodniopomorskim na rzecz powiększania gospodarstw rodzinnych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj