Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się dziś z przedstawicielami Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Prezydium Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, w sprawie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019, a także zasad współpracy KZRKiOR z MRiRW.

Wiceminister podkreślił rolę i znaczenie jakie w rozwiązywaniu problemów polskiego rolnictwa odgrywa dialog i współpraca z partnerami społecznymi, w tym organizacjami rolniczymi. W trakcie spotkania zwrócił również uwagę na znaczenie organizacji rolniczych w strukturach COPA- COGECA oraz na konieczność współpracy wszystkich organizacji w reprezentowaniu stanowisk na forum międzynarodowym.

W trakcie spotkania dyskutowano na tematy związane z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 działalności kół gospodyń wiejskich oraz spółdzielni kółek rolniczych. Podsekretarz stanu podkreślił  rolę i znaczenie spółdzielczości rolniczej jak również konieczność wspierania tej formy działalności. Przedstawiono kalendarz uruchomienia poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Uczestnicy spotkania podnosili szerokie spektrum zagadnień dotyczących m.in. OZE i sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych. Wiceminister zapewnił, że sygnalizowane tematy są przedmiotem prac w resorcie rolnictwa.

Podczas spotkania przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich Bernadetta Niemczyk poinformowała o przypadającej w 2016 r. 150 rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich oraz o planowanych uroczystościach związanych z tym jubileuszem.

Wiceminister Rafał Romanowski podkreślił znaczenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w budowie potencjału społecznego na wsi, wykorzystaniu środków finansowych z UE na rzecz polepszenia życia na wsi, a w szczególności rolę KGW.

Wyraził ponadto nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj