0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

sobota, 18 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Sprzeciw dla odkrywki węgla brunatnego

  Najnowsze

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Prezesowi Rady Ministrów  poparcie dla stanowiska Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Krajowa Rada Izb Rolniczych w pełni podziela obawy rolników z województwa wielkopolskiego związane z projektowaną budową kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków wpływu tej eksploatacji zarówno na środowisko jak i na społeczeństwo.

  Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęte na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z niepokojem przyjął informację o tym, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, mimo społecznego sprzeciwu, Minister Środowiska na wniosek PAK Górnictwo Sp. z o.o., zarejestrował złoże węgla brunatnego OCZKOWICE. Sądzimy, że kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o koncesję na eksploatację tego złoża.

  Jesteśmy przekonani, że budowa kopalni w tym silnym rolniczo rejonie przyniesie globalnie więcej strat niż korzyści. W naszej wydobycie węgla brunatnego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków dla rolnictwa, środowiska, jak i społeczeństwa zamieszkującego te tereny, m.in.:

  – powstanie leja depresji wskutek odwadniania odkrywki i obniżenie poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych,
  – zaburzenie stosunków wodnych – odwodnienie użytków rolnych, wysychanie wód gruntowych, stawów, jezior i rzek w sąsiedztwie kopalni, co powoduje wyraźną zniżkę plonów na szerokim obszarze sąsiadującym z kopalnią,
  – degradacja naturalnego krajobrazu, zniekształcenie i zniszczenie jego walorów,
  – bezpowrotna degradacja olbrzymiego terenu i obszarów sąsiadujących z odkrywką,
  – przekształcenia powierzchni i utrata dużego areału dobrej klasy ziem rolniczych,
  – praktyczna likwidacja rolnictwa tego regionu, z dużym potencjałem, tradycjami i produkcyjnością,
  – uciążliwości związane z eksploracją surowca skalnego (kruszenie skał przez odstrzał, hałas, wstrząsy, itp.),
  – możliwość niekontrolowanych osuwisk ziemi – zagrożenie dla budynków sąsiadujących z osuwiskiem, zapadanie się dróg, torów kolejowych, straty w drzewostanie,
  – dodatkowe zanieczyszczenie i zapylenie powietrza,
  – przymusowe przesiedlenia lokalnej społeczności i dramaty z tym związane,
  – grunty po kopalni trzeba rekultywować, a na nich można dopiero po upływie 30 lat stawiać zabudowę lekką, a po 50 latach cięższą.

  Powstanie kopalni w tym rejonie docelowo doprowadziłoby do faktycznej likwidacji 22 wsi i zajęcia obszaru przekraczającego 10 tys. hektarów. Powstanie kopalni odbije się negatywnie na życiu setek tysięcy ludzi oraz doprowadzi do likwidacji blisko 6 tysięcy gospodarstw rolnych i setek firm, które obecnie funkcjonują na tym terenie (m.in. ZPO Pudliszki, SM Gostyń, PKM Duda, Cukrownia Gostyń).

  W nawiązaniu do tych argumentów, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, ustawowego samorządu rolniczego, którego zadaniem jest dbanie o los rolników i terenów wiejskich wydaje negatywną opinię co do wykonywania dalszych odwiertów i poszukiwania węgla brunatnego, a tym samym budowy kopalni na terenie gmin Krobia i Miejska Górka.

  Jesteśmy przekonani, że Rząd znajdzie racjonalne rozwiązanie tej kwestii. Apelujemy do wszystkich ośrodków decyzyjnych o zrewidowanie swojego stanowiska i podjęcie działań uwzględniających postulaty samorządu rolniczego oraz lokalnej społeczności.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów