0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 18 lipca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Sprzedaż ziemniaków do UE

  Najnowsze

  Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:
  1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakteriiClavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio
  2. paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
  3. oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane – w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

  Ponadto, ziemniaki powinny zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez PIORiN.

  Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, może zostać wydane, jeżeli wojewódzki inspektor w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdził w bulwach ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej występowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz wszystkie partie bulw ziemniaków, które pochodzą z tego samego miejsca produkcji co ziemniaki przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii, albo miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie znajduje się w strefie zagrożenia, w której będą podejmowane działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, i w tym miejscu zostały wysadzone jedynie:

  – sadzeniaki ziemniaka, co potwierdzają paszporty roślin lub dokumenty zakupu sadzeniaków ziemniaka, lub
  – bulwy ziemniaków poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensisssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii.

  Przygotowanie i załadunek ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany jest oficjalną plombą PIORiN.

  Informacja o każdej przesyłce ziemniaków, przekazywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do służby ochrony roślin kraju ich przeznaczenia, która przejmuje dalszy nadzór nad przesyłką.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów