Jak już wczoraj pisaliśmy, we wtorek 13 grudnia Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła na wspólnym posiedzeniu rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego.

Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Lasów Państwowych w sprawie proponowanych zmian w ustawie.

„Projekt ten trafił do Sejmu 15 listopada 2016 r., a 2 grudnia miał pierwsze czytanie.
Wśród wielu zmian dotyczących zasad dzierżawienia obwodów łowieckich, sporządzania planów łowieckich czy wykonywania polowań, znalazły się też takie, które dotyczą systemu odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne (łosie, jelenie daniele, sarny, dziki). Szeroka odpowiedzialność w tym zakresie, jaką projekt ustawy nakłada na PGL Lasy Państwowe, wzbudziła uzasadnione obawy i protesty leśników – są to bowiem rozwiązania niemożliwe do wdrożenia w praktyce. Ciężar finansowy, kadrowy i logistyczny związany z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich spowodowałby poważne perturbacje w działalności LP.

Nawet  200 mln zł więcej

Zaproponowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmiany nakładają na Lasy Państwowe obowiązek wypłacania odszkodowań łowieckich w zakresie, w jakim obciążają one dziś Skarb Państwa. Jednocześnie  zlikwidowany ma zostać obecny Fundusz Odszkodowawczy, co oznacza że wypłaty te LP musiałyby realizować z własnych środków. Co prawda, dzierżawcy obwodów łowieckim mieliby wpłacać Lasom na poczet rekompensat zryczałtowane kwoty, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że nie wystarczą one na zaspokojenie roszczeń poszkodowanych rolników.
Ustawodawca nie przewidział w takiej sytuacji uzupełniających dotacji z budżetu. Według szacunków, uwzględniając nie tylko wypłaty za szkody łowieckie, ale też koszty szacowania szkód, czym również leśnicy mieliby się zająć (dziś robią to sami myśliwi), oznaczałoby to dla LP dodatkowe obciążenie w wysokości 150-200 mln zł rocznie.

Blisko 400 osób do liczenia

Projekt ustawy nakłada na LP nie tylko odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie, ale też merytoryczną. Zgodnie z nim, leśnicy zajmowaliby się również szacowaniem szkód łowieckich, utrzymywali bieżący kontakt z wojewodami w tym zakresie (powiadamianie o terminie oględzin i szacowania, przesyłanie protokołów), a dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych pełniliby w pewnym zakresie rolę organów podatkowych (w kwestii ryczałtu wpłacanego przez dzierżawców obwodów łowieckich).

Wypełnianie wspomnianych obowiązków, w szczególności szacowanie szkód łowieckich, wymaga posiadania gruntownej wiedzy z zakresu agrotechniki, agronomii (m.in. technologii prowadzenia upraw, gatunków i odmian roślin uprawnych, uprawy gleby, nawożenia). Leśnicy, jakkolwiek gruntownie wykształceni i doświadczeni w swoim zawodzie, nie posiadają kwalifikacji do tego, by zajmować się zupełnie inną dziedziną i szacować straty w uprawach rolnych.

Dodatkowo, średnia liczba szkód łowieckich zgłaszanych obecnie w skali kraju to ok. 60 tys. rocznie. Konieczność obsługi tylu szkód wymagałaby zatrudnienia i przeszkolenia setek nowych osób, które zajmowałaby się wyłącznie tym (podczas wcześniejszych prac nad nowelizacją prawa łowieckiego eksperci wyliczyli, że planowane wtedy szacowanie szkód przez wojewodów wymagałoby utworzenia w ich urzędach dodatkowych 374 etatów).

Jeśli brak u myśliwych dostatecznej wiedzy i kwalifikacji był dotąd jednym z najczęstszych powodów ich konfliktów z rolnikami w toku szacowania szkód łowieckich, to przerzucenie tego obowiązku na leśników w żaden sposób nie rozwiąże problemu.” – czytamy w stanowisku LP.

Przypominamy, na wczorajsze obrady Komisji licznie przybyli myśliwi, leśnicy oraz rolnicy. Myśliwi bronią polskiego modelu łowiectwa, leśnicy sprzeciwiają się propozycji aby to oni szacowali szkody, a rolnicy są niezadowoleni z powodu szkód jakie wyrządzają m.in. dziki i niskich odszkodowań wypłacanych przez koła łowieckie. Temat bardzo burzliwy i budzący wiele emocji. Podczas obrad podjęto decyzję o kontynuacji prac w 11 osobowej podkomisji, która spotka się prawdopodobnie w połowie stycznia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię