Interpelacje poselską w sprawie odszkodowań za wypadki komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt do Ministra Środowiska skierował poseł Jarosław Sachajko z Klubu Kukiz’15.

Kwestia odszkodowania w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem jest kwestią dość skomplikowaną i kłopotliwą dla kierowców, którzy mają często problem by ustalić czy przysługuje im odszkodowanie za poniesione straty, a jeśli tak, to od kogo mogą się go domagać – napisał poseł Sachajko.

Poniżej prezentujemy pytania zawarte w interpelacji oraz odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Sławomira Mazurek.

1) Ile wypadków z udziałem dzikich zwierząt miało miejsce w Polsce w okresie ostatnich 5 lat?

2) W ilu wypadkach z udziałem dzikich zwierząt doszło do śmierci kierowcy lub pasażera, a w ilu przypadkach wypadek spowodował niepełnosprawność dla kierowcy lub pasażera auta? Proszę o dane obejmujące okres ostatnich 5 lat.

3) Ile spraw sądowych dotyczących odszkodowań z tytułu kolizji z dzikimi zwierzętami miało miejsce w okresie ostatnich 5 lat? Ile z nich dotyczyło odpowiedzialności zarządców dróg, ile nadleśnictw, a ile kół łowieckich?

4) Ile odszkodowań zostało wypłaconych w wyniku orzeczonych wyroków sądowych uznających odpowiedzialność zarządcy drogi, nadleśnictwa lub koła łowieckiego? Jakie były kwoty tych odszkodowań. Proszę o dane obejmujące okres ostatnich 5 lat.

5) Czy ministerstwo rozważa zmianę przepisów w zakresie ułatwienia możliwości dochodzenia odpowiedzialności z tytułu wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt łownych?

Odpowiedź z dnia 6 listopada 2018 r. skierowana do Marszałka Sejmu.

W odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki z dnia 24 września br., znak: K8INT26113, w sprawie odszkodowań za wypadki komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt, przedstawiam następujące stanowisko.

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania 1 i 2 leży w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a 3 i 4 w kompetencji Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska zwróciło się o wkład do odpowiedzi, który przedkłada do wiadomości.

Dane dotyczące zdarzeń w ruchu drogowym gromadzone w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) nie uwzględniają podziału na zwierzynę łowną i gospodarską, czy też dziką i udomowioną.

Tym samym przedstawiam dane statystyczne wygenerowane z bazy SEWiK dotyczące wypadków drogowych z udziałem zwierząt w ujęciu ogólnym.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nie dysponuje informacją statystyczną w zakresie pytań 3 i 4.

Ministerstwo Środowiska aktualnie nie rozważa zmian przepisów w zakresie wypłat odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt łownych.

Odpowiedź na interpelację podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Sławomira Mazurek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię