Jak wynika z raportu GUS – Rachunki leśne w Polsce w 2016 r. – w końcu 2016 r. powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wyniosła 9434,8 tys. ha i w ciągu roku zwiększyła się o 14,7 tys. ha. W wyniku przeklasyfikowania gruntów nieleśnych na grunty leśne przybyło 15,1 tys. ha, natomiast z powodu wylesień ubyło 0,4 tys. ha gruntów leśnych.

W omawianym okresie powierzchnia gruntów leśnych w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna wyniosła 9134,6 tys. ha i stanowiła 96,8% powierzchni gruntów leśnych ogółem.

Wartość gruntów leśnych w końcu 2016 r. wyniosła 38,1 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie spadła (o 0,1%). Wartość gruntów leśnych dostępnych dla pozyskiwania drewna wyniosła 36,9 mld zł, co stanowiło 96,6% wartości gruntów leśnych ogółem.

Bilans zasobów drzewnych na pniu

Zasoby drzewne na pniu w polskich lasach w końcu 2016 r. wyniosły 2586,8 mln m3 i w ciągu roku zwiększyły się o 1,5%. W wyniku rocznego przyrostu miąższości drzewostanów pomniejszonego o straty wynikające ze śmiertelności drzew przybyło 80,7 mln m3 drewna, podczas gdy pozyskano 40,9 mln m3. Zasoby drzewne na pniu dostępne dla pozyskiwania w omawianym okresie wyniosły 2485,2 mln m3 i stanowiły 96,1% ogółu zasobów drzewnych na pniu.

W końcu 2016 r. wartość produkcyjna zasobów drzewnych na pniu w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna wyniosła 293,5 mld zł. W ciągu roku, w wyniku przyrostu netto miąższości drzewostanów, wartość ta wzrosła o 9,3 mld zł, pozyskano natomiast drewno o wartości 5,6 mld zł.

W końcu 2016 r. w lasach niedostępnych dla pozyskiwania drewna, których powierzchnia wyniosła 300,2 tys. ha, znajdowało się 101,7 mln m3 zasobów drzewnych, co stanowiło 3,9% ogółu zasobów. Potencjalna wartość produkcyjna tych zasobów wyniosła 13,9 mld zł.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię