reklama
Kalendarz Rolniczki 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXI konkurs pt. „W rolnictwie można pracować bezpieczniej", skierowany do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

W 2015 roku Kasa zachęca autorów publikacji do upowszechniania zasad właściwej obsługi i traktowania zwierząt inwentarskich. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

– artykuły prasowe i internetowe
– audycje radiowe
– audycje telewizyjne.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 09.02.2015 r. – daty ogłoszenia konkursu – do 31 października 2015 r. i przesłanie pod adresem Centrali KRUS co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji o tematyce prewencyjnej. Prace mogą być nadsyłane sukcesywnie, bezpośrednio po publikacji, nie później jednak niż do 9 listopada 2015 r. Autorzy najlepszych publikacji będą uhonorowani nagrodami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię