15 C
Warszawa
poniedziałek, 6 kwietnia, 2020

Zakup używanych maszyn i ciągników, a podatek PCC

Najnowsze

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego,...

KRUS: przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wydanym komunikacie informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:rent...

Pola po dwóch stronach granicy – ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez...

Sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych przez rolników co do zasady jest opodatkowana VAT lub zwolniona od tego podatku, a w konsekwencji nie podlega PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC – wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską, przedstawiając przy okazji zasady opodatkowania PCC zakupu rzeczy używanych od osób fizycznych.

Interpelacja w sprawie podatku PCC-2 od zakupu używanych maszyn i ciągników rolniczych złożył do ministra finansów posłowie Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk, Elżbieta Zielińska z Klubu Parlamentarnego Kukiz’15.

Poniżej prezentujemy treść interpelacji i odpowiedź resortu rolnictwa.

Szanowny Panie Ministrze!

Niniejszą interpelację kieruję w związku z zagadnieniem podniesionym przez rolników w sprawie podatku PCC-2 od zakupu używanych maszyn i ciągników rolniczych. Nie wszyscy rolnicy skorzystali z programów UE – SAPARD, PROW – główni beneficjenci to gospodarstwa silne ekonomicznie. Mniejsze gospodarstwa, a takich mamy w Polsce większość opierają swój park maszynowy na starych urządzeniach. W przypadku, gdy rolnik chce zakupić ciągnik o wartości 50 tys. zł zobligowany jest do zapłacenia 1000 zł podatku do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo rozważa wydłużenie terminu zapłaty podatku PCC-2? Obecny termin 14 dni jest bardzo krótki – rolnicy oczekują często na przelewy za swoje płody rolne oczekują dłużej niż 14 dni.

2. Jaki koszt dla budżetu niosłaby zmiana w postaci braku opodatkowania rolników ryczałtowych w przypadku zakupu ciągników i maszyn rolniczych?

3.Jakiego rodzaju zmiany planuje wprowadzić Ministerstwo w związku z podatkiem PCC-2?

Odpowiedzi udzielił z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk.

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 13 października 2017 r. nr 16209 Panów Jarosława Sachajko i Norberta Kaczmarczyka oraz Pani Elżbiety Zielińskiej, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia przez rolników używanych maszyn i ciągników rolniczych, uprzejmie informuję.

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów sprzedaży, w tym używanych maszyn i ciągników rolniczych, ma charakter wtórny w stosunku do objęcia tych umów podatkiem od towarów i usług (VAT) lub zwolnienia od tego podatku. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwanej dalej „ustawą o PCC”, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana VAT,

b) zwolniona z VAT, z wyjątkiem niektórych umów wymienionych w tym przepisie.

Dla oceny, czy powstał obowiązek zapłaty PCC, niezbędna jest zatem uprzednia kwalifikacja konkretnej transakcji na gruncie VAT, tj. statusu podatkowego sprzedawcy (tj. czy jest on podatnikiem VAT, a jeśli tak, to czy podatnikiem czynnym/zwolnionym), do jakich celów sprzedawany majątek był używany (czy był wykorzystywany np. do działalności gospodarczej opodatkowanej).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawy o VAT”), opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), w tym sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych. Warunkiem opodatkowania czynności VAT jest wykonywanie ich przez podatnika tego podatku działającego w ramach tych czynności w takim właśnie charakterze.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym, m.in. rolników. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jeżeli sprzedaży używanych maszyn i ciągników rolniczych dokonuje podatnik VAT (niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT) należy stwierdzić, że dostawa takich towarów będzie podlegała, co do zasady, opodatkowaniu 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie wystąpi PCC. Jednocześnie należy zauważyć, że dostawa przedmiotowych towarów może być objęta zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli towary były wykorzystywane przez sprzedawcę (podatnika VAT) wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT, np. tylko do działalności prowadzonej przez rolnika ryczałtowego.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W takim przypadku umowa sprzedaży także nie podlega PCC.

Dodatkowo wskazać należy na możliwość zastosowania szczególnej procedury VAT marża dla towarów używanych (po spełnieniu warunków określonych w art. 120 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast sprzedaży dokonuje podmiot niedziałający w charakterze podatnika VAT, taka czynność pozostaje poza zakresem ustawy o VAT i wówczas podlega PCC. W świetle powołanych przepisów, sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych przez rolników w przedstawionych okolicznościach, co do zasady, jest opodatkowana VAT lub zwolniona od tego podatku, a w konsekwencji nie podlega PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Z tego względu, w odniesieniu do pytania 1. dotyczącego rozważenia wydłużenia 14 dniowego terminu zapłaty PCC z tytułu opisywanych umów, pragnę wskazać, że nie jest zasadne przedłużanie tego terminu. Obowiązek zapłaty PCC występuje jedynie w sporadycznych przypadkach sprzedaży tych przedmiotów, co do zasady jednorazowo, przez osoby inne, niż rolnicy, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na marginesie dodaję, że w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zainteresowany ma prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zgodnie z przepisami, m.in. art. 14b i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ponadto, na podstawie przepisów tej ustawy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnik może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnych ulg podatkowych, w tym m.in. o odroczenie terminu płatności podatku (zaległości podatkowej) lub rozłożenie na raty. Wobec tego, że wpływy z tytułu PCC stanowią dochody gmin, ulga może być udzielona za zgodą właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W zakresie pytania 2. dotyczącego skutków finansowych regulacji znoszącej opodatkowanie umów sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych dla rolników ryczałtowych, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi odnośnie do łącznej kwoty zadeklarowanego i wpłaconego PCC z tego tytułu. W systemach informatycznych, w których organy podatkowe gromadzą dane zawarte w deklaracji PCC-3 składanej przez podatników, brak jest odrębnej ewidencji wpływów z PCC z podziałem na przedmiot umowy sprzedaży.

Przedstawiając powyższe, w odniesieniu do pytania 3. uprzejmie informuję, że nie jest planowane podejmowanie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy o PCC, w zakresie opisanym w interpelacji.

1 KOMENTARZ

  1. Pionierem wśród dealerów maszyn rolniczych jest firma http://www.kagro.pl. Ofertę kierują do rolników indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych oraz usługowych. Sprzedają maszyny renomowanych marek typu VERSATILE, FLIEGL, KӦCKERLING. Dużym atutem jest możliwość skorzystania z oferty leasingowej. Kilkakrotnie byłem ich klientem i bardzo chwalę sobie współpracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Zamów koszulkę
kalendarz dostaniesz

1 336 Obserwujący
Obserwuj

Czytaj również

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To...

Ciągnik rolniczy przygniótł 19-latka [VIDEO]

Ciągnik rolniczy przygniótł młodego mężczyznę. Do wypadku doszło w Korzennej (pow. nowosądecki). Ciężko ranny 19-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia...

ARiMR: 60 tys. zł premii na rozwój małego gospodarstwa

ARiMR uruchomiła 31 marca 2020 r. nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowaną z budżetu PROW 2014-2020.  Wnioski będzie można...

Belami siana chronią miasteczko przed koronawirusem [VIDEO]

Burmistrz miejscowości Monteleone di Puglia we Włoszech chce chronić mieszkańców przed koronawirusem. By zablokować dostęp do miasteczka, nakazał otoczyć je...

Będzie dodatek do emerytur dla członków OSP?

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie możliwości wprowadzenia 10% dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,...

Więcej artykułów