Właściciele urządzeń chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg środka chłodniczego, mają obowiązek zarejestrować urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, który jest prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej. Ze względu na problemy techniczne serwisu rejestracyjnego, przedłużono termin zgłaszania urządzeń (wcześniej graniczną datą był 14 marca).

Instytut Chemii Przemysłowej jako wyspecjalizowana jednostka obsługuje na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dwie bazy danych: Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) i Bazę Danych ze Sprawozdań (BDS). W CRO rejestrują się on-line podmioty lub osoby eksploatujące m.in. urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierające 3 kg lub więcej czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym.

W BDS rejestrują się natomiast firmy serwisujące takie urządzenia. rejestracja on-line gospodarstw, gdzie znajdują się takie urządzenia (a następnie – po zweryfikowaniu rejestracji – zakładanie on-line Kart dla takich Urządzeń)  powinna odbywać się na stronie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), czyli:  www.cro.ichp.pl a nie na stronie BDS, natomiast informacja o tym jak takiej rejestracji dokonać znajduje się na stronie www.ichp.pl.

Natomiast Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje o zwolnienie rolników i sadowników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, bądź o wydłużenie okresu rejestracji ww. urządzeń, ponieważ informacja o rejestracji nie dotarła do wszystkich zainteresowanych osób. W dniu 21 marca 2016 r. wystąpił do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów

Przepisy te nakładają konieczność rejestracji urządzeń nie tylko na firmy, ale i na osoby fizyczne. Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i przeciwpożarowe zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych gazów cieplarnianych. Objęci tymi przepisami są rolnicy i sadownicy, przechowujący produkty rolno-spożywcze w komorach chłodniczych, a także gospodarstwa mleczne posiadające schładzalniki do mleka o pojemności powyżej 1-1,5 tys. litrów pojemności, w zależności od wydajności sprężarki. Rejestracji tych urządzeń należy dokonać do 14 marca 2016 r., po tym terminie kontrolerzy mogą nakładać kary za brak karty urządzenia – od 600 do 3 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj