Trwają kosultacje rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Oprócz zmian dotyczących kwesti wodnych projekt na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia również przepisy dotyczące ustawy Prawo budowlane.

W ustawie – Prawo budowlane proponuje się wprowadzić zmiany w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 ustawy – Prawo budowlane poprzez:

1) usunięcie w lit. c słów „o pojemności do 25 m3 ”;

2) dodanie lit. f w brzmieniu: „f) silosów na kiszonkę.”.

Proponowana zmiana umożliwi budowę zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, o każdej pojemności oraz silosów na kiszonkę, na zasadach analogicznych jak w przypadku płyt do składowania obornika (art. 29 ust. 1. pkt 1 lit. b tej ustawy), tj. w trybie zgłoszenia budowy.

Taka zmiana uprości procedurę budowlaną – skróci czas (od złożenia zgłoszenia po 30 dniach można rozpocząć inwestycje) oraz obniży koszty (nie trzeba będzie sporządzać projektu budowlanego i czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę).

W chwili obecnej projekt ustawy jest na końcowym etapie uzgodnień, natomiast później zostanie skierowany do prac w Sejmie RP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię